Regulamin sprzedaży

I. Realizowanie sprzedaży i składanie zamówień:

 1. Organizacja sprzedaży
 • zgłoszenie przez Klienta zapotrzebowania na określony rodzaj i ilość towaru u sprzedawcy
 • wybór i przygotowanie towaru do wydania przez sprzedawcę w obecności klienta
 • wypisanie dokumentu WZ dla klienta przez sprzedawcę z podaniem ilości towaru i jego ceny
 • realizacja sprzedaży i fakturowanie towaru w punkcie „kasa” znajdującym się w pomieszczeniu ekspozycyjnym budynku hurtowni
 • otrzymanie na stanowisku „kasowym” potwierdzenia zapłaty za towar lub oryginału dokumentu potwierdzającego przyjęcie płatności przelewem uprawnia klienta do pobrania z magazynu przygotowanego towaru
 • klient może zarezerwować określony w zamówieniu towar jednak na okres nie dłuższy niż 7 dni
 • klient może pobrać zamówiony towar z magazynu na podstawie dokumentu WZ pod warunkiem ustalenia ze sprzedawcą ceny sprzedaży i warunków zapłaty za towar

Faktura za pobrany towar nie może być wystawiona później niż 7 dni od daty pobrania towaru.

 1. Zamówienia na towary są przyjmowane pocztą elektroniczną na adres kaj@kaj.czest.pl, faksem lub telefonicznie.
 2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, siedziby, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma weryfikuje prawidłowość zamówienia telefonicznie.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient zostaje powiadomiony o terminie realizacji i cenie zamówienia. Po akceptacji przez klienta zamówienie zostaje realizowane.

Towar Hurtownia dostarcza bezpośrednio do klienta wraz z dokumentem sprzedaży bądź klient odbiera samodzielnie towar w budynku hurtowni.

II. Koszty transportu:

 1. W przypadku transportu towaru do klienta hurtownia nalicza opłatę uzależnioną od odległości dojazdu i ilości towaru.
 2. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na fakturze.
 3. W przypadku zamówień o kwotach wyższych niż 3 000,00 zł. Hurtownia nie nalicza opłat za dostawę.

III. Czas dostawy:

 1. Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 2. Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa 3 dni robocze, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

IV. Płatności:

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 • płatność w siedzibie firmy
 • przelewem bankowym na konto Hurtowni
 • za pobraniem
 • kartą płatniczą

3. Formy płatności: przelew na konto 91 8980 0009 2011 0074 4177 0001

V. Reklamacje:

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.
 2. W przypadku stwierdzenia wad towarów, uszkodzeń bądź stwierdzenia niewłaściwej pracy otrzymanego towaru Klient może złożyć reklamację towaru do sprzedawcy zgodnie z warunkami gwarancji producenta tegoż towaru.
 3. Po uznaniu reklamacji Hurtownia wyda towar pełnowartościowy lub inny jeśli na zamianę wyrazi zgodę klient, bądź jeśli to nie będzie możliwe, Hurtownia zwróci pieniądze.
 4. Informujemy również, iż Klient ma możliwość zwrotu towaru bez podawania przyczyny zwrotu w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.
 5. Warunkiem przyjęcia zwracanego towaru jest przedłożenie paragonu bądź faktury zakupu, oryginalne opakowanie oraz brak śladów używania towaru.
 6. W przypadku towaru zamówionego indywidualnie, według zapotrzebowania Klienta zgodnie z wcześniej przedstawioną ofertą, towar ten nie podlega zwrotowi i pobrany zadatek zostaje zachowany.

VI. Postanowienia końcowe:

 1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zakupu.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.