RODO

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest Hurtownia Elektryczna „KAJ” J.Tomza, A.Kamińska Sp.J. z siedzibą w Częstochowie 42-202, przy ul.  Bór 132, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (status: aktywny), NIP: 573-02-07-667, numer REGON: 150508558, tel.: (34) 365-07-43, e-mail: kaj@kaj.czest.pl

Do czego będą używane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Hurtownią Elektryczną „KAJ”, marketingu bezpośredniego produktów, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 litera a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanych przez Hurtownię Elektryczną „KAJ” jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych a także marketing bezpośredni.

Czy jest możliwość cofnięcia zgody?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości Hurtowni Elektrycznej „KAJ”. Przetwarzanie danych przez Hurtownię Elektryczną „KAJ” jest legalne od momentu wyrażenia zgody do momentu jej cofnięcia, który to moment jest równoznaczny z dotarciem takiej informacji do Hurtowni Elektrycznej „KAJ”.

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

W przypadku wyrażenia zgody, udostępnimy dane osobowe partnerom, z którymi współpracuje Hurtownia Elektryczna „KAJ” do wykorzystania w celach marketingowych i handlowych.  Dane osobowe nie zostaną przekazane państwom trzecim, znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?

Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od Hurtowni Elektrycznej „KAJ” dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Odbiorcą Pastwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający Hurtownię Elektryczną „KAJ” w jego biznesowej działalności.

Jak skontaktować się z Administratorem danych osobowych?

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 34/365-07-43 lub e-mailowo pod adres kaj@kaj.czest.pl

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Hurtownię Elektryczną „KAJ”?

Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).