Kontakt


Sprzedaż ⇒       34/369-76-97, 369-76-98


Zaopatrzenie ⇒ 34/369-76-91, 606-139-116     kaj@kaj.czest.pl


Magazyn ⇒        34/369-76-95


Księgowość ⇒    34/369-76-90    ksiegowosc@kaj.czest.pl


Właściciele

Anna Kamińska 602-111-768     anna_kamińska@kaj.czest.pl

Jadwiga Tomza 602-111-764